Tag Archives: finanses

Finanšu aktīvs

Finanšu aktīvi ir jēdziens, kuru var nākties izmantot kārtojot uzņēmuma grāmatvedību jeb precīzāk veidojot bilanci par kādu konkrētu laika periodu. Lai gan katram uzņēmumam parasti ir savs grāmatvedis, kas rūpējas par uzņēmuma finansēm un visticamāk, lieliski pārzina visas tam uzticētas grāmatvedības darbības, arī uzņēmuma vadībai vai jebkurai privātpersonai, kurai ikdiena varētu būt saskarsme ar dažādām finanšu darbībām, nenāk par ļaunu izprast, kā tad īsti veidojas uzņēmuma vai privātpersonas budžets, kas ir bilance un visbeidzot, kas slēpjas aiz vārdu salikuma finanšu aktīvs.

Finanšu aktīvi ir uzņēmuma līdzekļu sastāvdaļa, kas norāda uz uzņēmumam piederošām citu uzņēmumu kapitāldaļām vai aizdevumiem, ko uzņēmums izsniedzis citiem uzņēmumiem uz laika periodu, kas ir ilgāks par vienu gadu. Tāpat finanšu aktīvs var būt finansiāli līdzekļi vai tiesības saņemt naudu, citu finanšu aktīvu vai kapitāla instrumentu no cita uzņēmuma.

Par finanšu aktīviem var saukt arī aizdevumus un prasījumus, kurus uzņēmums radījis aizdodot naudu un pārdodot preces vai pakalpojumus, iepriekš vienojoties par vēlāku samaksas termiņu jeb vienkāršāk sakot, dodot kredītā. Tāpat finanšu aktīvi var būt, piemēram, līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi vai tirdzniecībai paredzēti finanšu aktīvi un citu uzņēmumu vai valsts vērtspapīri.

Jāņem vērā, ka finanšu aktīvi parasti ir ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.

Kas ir gada pārskats

Gada pārskats, ir dokumentu kopums, kas sniedz priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli un tā sastādīšana ir aktuāla ikvienam uzņēmumam un organizācijai, izņemot zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālos uzņēmumus ar nelieliem ienākumiem. Uzņēmuma gada pārskats, ir tā finanšu pārskatu platforma, kas pieejama ļoti plašai auditorijai un ikvienai ieinteresētajai personai sniedz ziņas par uzņēmuma darbību.

Lai gan gada pārskata sastādīšana prasa lielus laika un darba resursus, šis dokumentu kopums sniedz plašu informāciju par uzņēmuma darbu, sasniegumiem un uzdevumiem nākotnē, turklāt tajā apkopotie rādījumi ir informatīvi un aktuāli iespējamajiem investoriem.

Pārskatam būtu jāaptver 12 mēnešu periods, taču atsevišķos gadījumos tas var tikt veidots arī par ilgāku laika periodu.

Uzņēmuma gada pārskats sastāv no:

  • Finanšu gada pārskata – bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla pārskata, pielikumiem.
  • Vadības ziņojuma – informācijas par uzņēmuma attīstību, finanšu rādītajiem, darbiniekiem un citas informācijas.

Tā kā uzņēmuma gada pārskats ir publisks dokumentu kopums, kas sniedz ziņas par uzņēmuma darbību un nākotnes attīstības plāniem, tas savā veidā prezentē uzņēmumu un padara to pievilcīgu vai gluži pretēji nepievilcīgu ikvienam, kas par to interesējies un šos dokumentus apskatījis. Bieži vien gada pārskata noformējums var liecināt par uzņēmuma grāmatveža kompetenci un vadības attieksmi pret uzņēmumā notiekošo, tāpēc būtu svarīgi, lai finanšu pārskatā sniegtā informācija būtu skaidri saprotama un patiesa un vadības ziņojums izstrādāts rūpīgi, domājot par uzņēmuma tālākām attīstības iespējām.

Gada finanšu pārskatam pastāv četras kvalitātes zīmes, kuru esamība ir patiesi labs rādītājs un ļauj pārskatu uzskatīt par kvalitatīvu un labi sastādītu. Šīs kvalitātes zīmes ir saprotamība, salīdzināmība, ticamība un atbilstība.

Liela daļa investoru, gan tiešo, gan arī to, kas investīcijas veic iegādājoties dažāda veida vērtspapīrus, kas pieejami finanšu un kapitāla tirgos, pirms naudas ieguldīšanas pievērš uzmanību gada pārskatā esošajai informācijai, līdz ar to, labi izstrādāts gada pārskats ar reāliem finanšu rādītājiem un reālām idejām to uzlabošanai nākotnē, var kļūt par lielisku investoru piesaistes materiālu.

Tas kādai, gada pārskatā esošajai informācijai, tiek pievērsta lielāka uzmanība ir atkarīgs no tā, kura no mērķauditorijām šo pārskatu lasa, piemēram, akcionārus galvenokārt interesē informācija par to:

  • Kādi ir uzņēmuma darbības mērķi un plāni nākotnei
  • Produktu jauninājumi
  • Informācija par dividendēm
  • Finanšu rezultāti
  • Attīstības stratēģija
  • Valdes priekšsēdētāja vai vadības vēstule, kura ir obligāta gada plāna sastāvdaļa.

Valdības ierēdņu vidū, gada pārskatā daudz lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši finanšu rādītājiem, kuros tiek ietverta arī informācija par visu valstī paredzēto nodokļu nomaksu.

Mājsaimniecību tēriņi

Atšķiroties paradumiem, finansiālajai situācijai, kā arī citiem ikdienas dzīvi ietekmējošiem faktoriem, atšķiras arī mājsaimniecību tēriņi un to apjomi. Lai kontrolētu savus tēriņus un vajadzības gadījumā spētu tos optimizēt, ikvienai mājsaimniecībai būtu jāsaprot, cik daudz un par ko tiek tērēts.

Tieši dažādo paradumu, dzīves apstākļu un situāciju dēļ, savus mājsaimniecības tēriņus nav iespējams samazināt vai optimizēt, izmantojot kādam citam sagatavotu optimizācijas plānu, jo atšķiras ne tikai tēriņu apjomi, bet arī izdevumu grupas. Tāpēc, lai sapratu, kāda rīcība ir nepieciešama un kā rīkoties, lai sasniegtu kādu konkrētu nākotnes mērķi, ir jāsaprot Jūsu pašreizējā situācija.

Kā saprast cik daudz tērējam?

Nauda

Pie mājsaimniecības tēriņiem varam pieskaitīt visus ģimenes locekļu personīgos un kopējos izdevums, piemēram, izdevumus par elektrību un komunālajiem maksājumiem, kredīta maksājumus, izdevumus par pārtiku, transportu, izklaidi, apģērbu, mācībām un vēl citus izdevumus.

Lai noteiktu izdevumu apmēru, kā arī konkrētas izdevumu grupas, par kurām tērēts vairāk, kā gribētos, veiciet izdevumu uzskaiti. Vislabākais izdevumu uzskaites termiņš ir viens mēnesis, jo šajā laikā redzēsiet visa veida izdevumus, tai skaitā regulāros maksājumus, piemēram, maksu par mobilajiem sakariem elektrību utt. Lai izdevumu uzskaite noritētu veiklāk un neradītu liekus sarežģījumus, izmantojiet kādu no speciāli izstrādātajiem uzskaites rīkiem, ko iespējams izmantot datorā vai viedtālrunī. Ja kādu no izdevumiem piemirsies piefiksēt, izmatojiet internetbankā atrodamo konta pārskatu vai centieties regulāri saglabāt pirkumu čeku.

Kā optimizēt mājsaimniecību tēriņus?

Redzot mēneša izdevumus, kas sagrupēti konkrētās tēriņu grupās, Jums jau uzreiz varētu rasties idejas par to kuru no tām būtu nepieciešams samazināt vai nedaudz mainīt tajā atrodamos tērēšanas paradumus, lai par konkrēto naudas summu iegūtu vairāk labuma.

Lai tēriņu optimizācija izdotos un Jūs skaidri redzētu rezultātu, nospraudiet sev konkrētus mērķus, kuru izpildi vēlāk būtu vienkārši pārbaudīt, kā arī necentieties sev un saviem mīļajiem atņemt lietas, kas tiem sniedz prieku vai ir patiesi nepieciešamas, gluži pretēji meklējiet tām līdzvērtīgu tikai nedaudz lētāku vai labāku alternatīvu.

Mājsaimniecības tēriņu optimizēšana, varētu īstenoties ne tikai kā jostu savilkšana, bet arī kā līdzekļu investēšana tēriņu samazināšanai nākotnē.

Piemēram, investīcijas hipotekārā kredīta noformēšanai, lai iegādātos savu personīgo mājokli un samazinātu ikmēneša maksājumus, kas iepriekš veikti īres maksas segšanai, vai ieguldījumi mājokļa energoefektivitātes uzlabošanai, lai nākotnē samazinātos maksājumi par siltumenerģiju, tādejādi radot ievērojamu ietaupījumu priekšdienās.

Varētu minēt vēl daudz līdzīgu piemēru, taču, tā kā katras ģimenes tērēšanas paradumi atšķiras, ir svarīgi, lai konkrēta mājsaimniecība izvēlētos tieši sev atbilstošāko optimizācijas plānu un mainītus savus ikdienas tēriņus, atbilstoši šī brīža vēlmēm un izvirzītajiem mērķiem.