Tag Archives: finanses

Obligācijas

Obligācijas ir parāda vērtspapīri, kuri to īpašniekam nodrošina stabilu, iepriekš zināmu peļņu. Būtībā obligācija ir parāda vērtspapīrs par aizdevumu vai aizdevuma daļu, ar kuru obligācijas izdevējs jeb emitents apsolās obligācijas īpašniekam jeb aizdevējam atmaksāt tās vērtību – aizdevumu un procentu maksājumus noteiktā laika periodā.

Obligācijas emitē jeb izdod uzņēmumi, taču tās iegādāties var ikviens. Iegādājoties obligāciju Jūs kļūstat par investoru (varētu teikt arī aizdevēju) un saņemat garantētu ienākumu, kura apjoms atkarīgs no iepriekš noteiktas, fiksētas procentu likmes, savukārt pēc noteikta laika Jums tiek izmaksāta arī visa obligācijas nominālvērtība.

Lielākā obligācijas atšķirība no parastas akcijas ir tā, ka obligācijas īpašnieks nevar piedalīties uzņēmuma pārvaldē un tā iegūtā peļņa ir fiksēta un nav atkarīga no uzņēmuma gūtās peļņas. Līdzīgi kā aizdevuma gadījumā, uzņēmējs obligāciju īpašniekam atgriež investēto jeb aizdoto naudu, samaksājot aizdevuma procentus.

Tā kā obligācijas var izdot gan lieli gan mazi uzņēmumi, tām, atkarībā no obligāciju izdošanas mērķa un vēl citiem faktoriem var tikt piemēroti:

 • Garāki vai īsāki atmaksas termiņi – parasti obligāciju atmaksas termiņš ir līdz 30 gadiem, taču tas var būt arī garāks, turklāt pastāv arī konsoles obligācijas, kuras ir beztermiņa.
 • Atšķirīgi izmaksas datumi – peļņas procenti ar tikt izmaksāti reizi vai divas reizes gadā.
 • Obligāciju opcijas, piemēram, atsaukšanas opcijas.

Ieguldīt obligācijās ir visai droši un ienesīgi tad, ja iespējams veikt ieguldījumu ilgtermiņā. Obligāciju gadījumā ik gadu tiek saņemta jau iepriekš zināma peļņa un nav jāsatraucas par tās iespējamo kritumu vai zaudējumu. Obligāciju īpašnieks tās var arī pārdot, taču tad tam jārēķinās ar to, ka var būt notikusi cenu svārstība un pastāv iespēja, ka konkrētā brīža pārdošanas cena būs zemāka par pirkšanas cenu.

Tiem, kas darījumos ar vērtspapīriem ir iesācēji, ieteicams sadarboties ar profesionāliem brokeriem, kuri palīdzēs veikt darījumus un rūpēsies par to, lai viss noritētu, kā nākas. Obligāciju pirkšanas un pārdošanas speciālistus atradīsiet gandrīz jebkurā no Latvijas komercbankām, kuras speciali šim nolūkam izstrādājušas speciālus piedāvājumu plānus, ar kuriem iespējams iepazīties te pat internetā vai piesakoties bezmaksas konsultācijai klātienē.

Vairākas bankas piedāvā iespēju ieguldīt obligācijās ar internetbankas starpniecību, tādā veidā šo procesu padarot ātrāku, ērtāku un pārskatāmāku. Lai izvēlētos Jums piemērotāko darījumu starpnieku, apskatiet vairākus piedāvājumus un izvērtējiet piedāvāto komisijas maksu apmērus un statistikas rādījumus par to klientu gūto peļņu.

Ja jūtaties drošs par savām spējām vērtspapīru pirkšanā un pārdošanā un esat nolēmis ieguldīt obligācijās bez starpnieku palīdzības, izvērtējiet visus iespējamos riskus un rīkojieties atbildīgi, jo nepareizi izvērtējot riskus un iegādājoties obligācijas ar zemu peļņas procentu, iespējams gūt zaudējumus.

Finanšu aktīvs

Finanšu aktīvi ir jēdziens, kuru var nākties izmantot kārtojot uzņēmuma grāmatvedību jeb precīzāk veidojot bilanci par kādu konkrētu laika periodu. Lai gan katram uzņēmumam parasti ir savs grāmatvedis, kas rūpējas par uzņēmuma finansēm un visticamāk, lieliski pārzina visas tam uzticētas grāmatvedības darbības, arī uzņēmuma vadībai vai jebkurai privātpersonai, kurai ikdiena varētu būt saskarsme ar dažādām finanšu darbībām, nenāk par ļaunu izprast, kā tad īsti veidojas uzņēmuma vai privātpersonas budžets, kas ir bilance un visbeidzot, kas slēpjas aiz vārdu salikuma finanšu aktīvs.

Finanšu aktīvi ir uzņēmuma līdzekļu sastāvdaļa, kas norāda uz uzņēmumam piederošām citu uzņēmumu kapitāldaļām vai aizdevumiem, ko uzņēmums izsniedzis citiem uzņēmumiem uz laika periodu, kas ir ilgāks par vienu gadu. Tāpat finanšu aktīvs var būt finansiāli līdzekļi vai tiesības saņemt naudu, citu finanšu aktīvu vai kapitāla instrumentu no cita uzņēmuma.

Par finanšu aktīviem var saukt arī aizdevumus un prasījumus, kurus uzņēmums radījis aizdodot naudu un pārdodot preces vai pakalpojumus, iepriekš vienojoties par vēlāku samaksas termiņu jeb vienkāršāk sakot, dodot kredītā. Tāpat finanšu aktīvi var būt, piemēram, līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi vai tirdzniecībai paredzēti finanšu aktīvi un citu uzņēmumu vai valsts vērtspapīri.

Jāņem vērā, ka finanšu aktīvi parasti ir ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.

Kas ir gada pārskats

Gada pārskats, ir dokumentu kopums, kas sniedz priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli un tā sastādīšana ir aktuāla ikvienam uzņēmumam un organizācijai, izņemot zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālos uzņēmumus ar nelieliem ienākumiem. Uzņēmuma gada pārskats, ir tā finanšu pārskatu platforma, kas pieejama ļoti plašai auditorijai un ikvienai ieinteresētajai personai sniedz ziņas par uzņēmuma darbību.

Lai gan gada pārskata sastādīšana prasa lielus laika un darba resursus, šis dokumentu kopums sniedz plašu informāciju par uzņēmuma darbu, sasniegumiem un uzdevumiem nākotnē, turklāt tajā apkopotie rādījumi ir informatīvi un aktuāli iespējamajiem investoriem.

Pārskatam būtu jāaptver 12 mēnešu periods, taču atsevišķos gadījumos tas var tikt veidots arī par ilgāku laika periodu.

Uzņēmuma gada pārskats sastāv no:

 • Finanšu gada pārskata – bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla pārskata, pielikumiem.
 • Vadības ziņojuma – informācijas par uzņēmuma attīstību, finanšu rādītajiem, darbiniekiem un citas informācijas.

Tā kā uzņēmuma gada pārskats ir publisks dokumentu kopums, kas sniedz ziņas par uzņēmuma darbību un nākotnes attīstības plāniem, tas savā veidā prezentē uzņēmumu un padara to pievilcīgu vai gluži pretēji nepievilcīgu ikvienam, kas par to interesējies un šos dokumentus apskatījis. Bieži vien gada pārskata noformējums var liecināt par uzņēmuma grāmatveža kompetenci un vadības attieksmi pret uzņēmumā notiekošo, tāpēc būtu svarīgi, lai finanšu pārskatā sniegtā informācija būtu skaidri saprotama un patiesa un vadības ziņojums izstrādāts rūpīgi, domājot par uzņēmuma tālākām attīstības iespējām.

Gada finanšu pārskatam pastāv četras kvalitātes zīmes, kuru esamība ir patiesi labs rādītājs un ļauj pārskatu uzskatīt par kvalitatīvu un labi sastādītu. Šīs kvalitātes zīmes ir saprotamība, salīdzināmība, ticamība un atbilstība.

Liela daļa investoru, gan tiešo, gan arī to, kas investīcijas veic iegādājoties dažāda veida vērtspapīrus, kas pieejami finanšu un kapitāla tirgos, pirms naudas ieguldīšanas pievērš uzmanību gada pārskatā esošajai informācijai, līdz ar to, labi izstrādāts gada pārskats ar reāliem finanšu rādītājiem un reālām idejām to uzlabošanai nākotnē, var kļūt par lielisku investoru piesaistes materiālu.

Tas kādai, gada pārskatā esošajai informācijai, tiek pievērsta lielāka uzmanība ir atkarīgs no tā, kura no mērķauditorijām šo pārskatu lasa, piemēram, akcionārus galvenokārt interesē informācija par to:

 • Kādi ir uzņēmuma darbības mērķi un plāni nākotnei
 • Produktu jauninājumi
 • Informācija par dividendēm
 • Finanšu rezultāti
 • Attīstības stratēģija
 • Valdes priekšsēdētāja vai vadības vēstule, kura ir obligāta gada plāna sastāvdaļa.

Valdības ierēdņu vidū, gada pārskatā daudz lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši finanšu rādītājiem, kuros tiek ietverta arī informācija par visu valstī paredzēto nodokļu nomaksu.

Mājsaimniecību tēriņi

Atšķiroties paradumiem, finansiālajai situācijai, kā arī citiem ikdienas dzīvi ietekmējošiem faktoriem, atšķiras arī mājsaimniecību tēriņi un to apjomi. Lai kontrolētu savus tēriņus un vajadzības gadījumā spētu tos optimizēt, ikvienai mājsaimniecībai būtu jāsaprot, cik daudz un par ko tiek tērēts.

Tieši dažādo paradumu, dzīves apstākļu un situāciju dēļ, savus mājsaimniecības tēriņus nav iespējams samazināt vai optimizēt, izmantojot kādam citam sagatavotu optimizācijas plānu, jo atšķiras ne tikai tēriņu apjomi, bet arī izdevumu grupas. Tāpēc, lai sapratu, kāda rīcība ir nepieciešama un kā rīkoties, lai sasniegtu kādu konkrētu nākotnes mērķi, ir jāsaprot Jūsu pašreizējā situācija.

Kā saprast cik daudz tērējam?

Nauda

Pie mājsaimniecības tēriņiem varam pieskaitīt visus ģimenes locekļu personīgos un kopējos izdevums, piemēram, izdevumus par elektrību un komunālajiem maksājumiem, kredīta maksājumus, izdevumus par pārtiku, transportu, izklaidi, apģērbu, mācībām un vēl citus izdevumus.

Lai noteiktu izdevumu apmēru, kā arī konkrētas izdevumu grupas, par kurām tērēts vairāk, kā gribētos, veiciet izdevumu uzskaiti. Vislabākais izdevumu uzskaites termiņš ir viens mēnesis, jo šajā laikā redzēsiet visa veida izdevumus, tai skaitā regulāros maksājumus, piemēram, maksu par mobilajiem sakariem elektrību utt. Lai izdevumu uzskaite noritētu veiklāk un neradītu liekus sarežģījumus, izmantojiet kādu no speciāli izstrādātajiem uzskaites rīkiem, ko iespējams izmantot datorā vai viedtālrunī. Ja kādu no izdevumiem piemirsies piefiksēt, izmatojiet internetbankā atrodamo konta pārskatu vai centieties regulāri saglabāt pirkumu čeku.

Kā optimizēt mājsaimniecību tēriņus?

Redzot mēneša izdevumus, kas sagrupēti konkrētās tēriņu grupās, Jums jau uzreiz varētu rasties idejas par to kuru no tām būtu nepieciešams samazināt vai nedaudz mainīt tajā atrodamos tērēšanas paradumus, lai par konkrēto naudas summu iegūtu vairāk labuma.

Lai tēriņu optimizācija izdotos un Jūs skaidri redzētu rezultātu, nospraudiet sev konkrētus mērķus, kuru izpildi vēlāk būtu vienkārši pārbaudīt, kā arī necentieties sev un saviem mīļajiem atņemt lietas, kas tiem sniedz prieku vai ir patiesi nepieciešamas, gluži pretēji meklējiet tām līdzvērtīgu tikai nedaudz lētāku vai labāku alternatīvu.

Mājsaimniecības tēriņu optimizēšana, varētu īstenoties ne tikai kā jostu savilkšana, bet arī kā līdzekļu investēšana tēriņu samazināšanai nākotnē.

Piemēram, investīcijas hipotekārā kredīta noformēšanai, lai iegādātos savu personīgo mājokli un samazinātu ikmēneša maksājumus, kas iepriekš veikti īres maksas segšanai, vai ieguldījumi mājokļa energoefektivitātes uzlabošanai, lai nākotnē samazinātos maksājumi par siltumenerģiju, tādejādi radot ievērojamu ietaupījumu priekšdienās.

Varētu minēt vēl daudz līdzīgu piemēru, taču, tā kā katras ģimenes tērēšanas paradumi atšķiras, ir svarīgi, lai konkrēta mājsaimniecība izvēlētos tieši sev atbilstošāko optimizācijas plānu un mainītus savus ikdienas tēriņus, atbilstoši šī brīža vēlmēm un izvirzītajiem mērķiem.