Saule un ieguvums no tās

Saule nosaka to, kā mēs dzīvojam. Tā ir svarīgākais debess spīdeklis zemes iedzīvotājiem. Bez saules mūsu nebūtu (tāpat kā bez pirmā maģiskā impulsa, kura rezultātā radās dzīvība). Vai tad brīnums, ka senie latvieši pielūdza sauli, ka tā vēl joprojām ir svarīgs simbols Jāņu svinēšanā, kuru mēs karinām galvās, dažreiz pat neaizdomājoties, ka tas viss saules māmuļas labad? Un pašlaik cilvēce ir viena soļa attālumā, lai visām tās vajadzībām, kuras pašlaik nodrošina izsmeļami vai pat zināmā mērā bīstami resursi – akmeņogles, kodolenerģija – pietiktu ar saules staru enerģiju.

Kāpēc saules enerģiju vēl neizmanto visā pasaulē?

2014. gadā tikai 0.79% no visas pasaules enerģijas patēriņa tika nodrošināts ar saules enerģiju. Lai gan izklausās, ka tas ir maz, salīdzinājumam, tas ir 79 reizes vairāk nekā 2004. gadā. Pēc atsevišķiem scenārijiem, ap 2050 gadu 80% enerģijas ASV varētu tikt nodrošināti ar atjaunojamiem resursiem, tajā skaitā saules jeb solāro enerģiju.

Tomēr pašlaik solārā enerģija pašlaik vēl nav pietiekami izdevīga gan tehnoloģijas, gan fosilo kurināmo pašreizējās, zemās cenas dēļ. Taču 2014. gadā veikts Starptautiskās Enerģijas Aģentūras (International Energy Agency) pētījums rāda, ka saules enerģija kļūs konkurētspējīga ar fosilajiem kurināmajiem 10 gadu laikā, pateicoties tehnoloģiju attīstībai un neizbēgamam naftas un gāzes cenu kāpumam. Sākot ar 2025. gadu katru gadu tiks pienesti 200 gigavati solārās kapacitātes – tikpat, cik 2015. gadā kopumā.

Kādi saules enerģijas izmantošanas veidi pastāv?

Visbiežāk ar saules enerģiju domā fotoelektriskos saules paneļus, kuri ķīmisku un fizisku procesu rezultātā pārvērš saules gaismu (nevis temperatūru) līdzstrāvā. Tāpat izmanto saules kolektorus, kuri uzņem saulesgaismu un tā vai nu uzsilda ūdeni mājas patēriņam, vai arī sildot ūdeni griež turbīnu, kas rada elektrību. Saules paneļi var nebūt arī paneļu formā, un pašlaik tiek pētītas iespējas noklāt, piemēram, debesskrāpju logus vai par gājēju celiņus ar plānu fotoelektriska materiāla kārtiņu, tā nodrošinot elektroapgādi visai ēkai. Visbiežāk privāti saules paneļi tiek izmantoti jumtiem.

Saules enerģija Latvijā

Lai gan Latvijā ir vairākas hidroelektrostacijas un dažviet arī vēja ģeneratori, kopumā mēs neesam tā pateicīgākā vieta atjaunoto energoresursu izmantošanai (lai ko pret to šķistu sakām obligātā iepirkuma komponente – subsīdijas, kuras elektrības patērētāji maksā zaļas enerģijas ražotājiem), tāpēc visticamākais veids, kā izmantot saules baterijas mūsu platuma grādos, ir lietojot saules kolektorus. Tie parasti ir lētāki par fotoelektriskajām baterijām, taču to pielietojums parasti ir auksiliārs – tie tiek izmantoti nevis kā enerģijas avots, bet gan, piemēram, ūdens uzsildīšanai. Kopumā ir maz valstu, kas var lepoties būt tik nepiemērotas saules enerģijas lietojumam, turklāt enerģijas subsīdiju programmā tūlīt, tūlīt gaidāmas izmaiņas, kas padarīs saules paneļu izmantošanu Latvijā vēl zaudējumus nesošāku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *