Ieguldījumu fondi

Ieguldījumu fondi ir lielisks veids, kas ļauj, apvienojot daudzu ieguldītāju līdzekļus un novirzot tos finanšu tirgos, gūt ievērojamu peļņu. Fondos ieguldītie līdzekļi tiek izmantoti dažādu vērtspapīru, piemēram, akciju un obligāciju pirkšanai un pārdošanai. Pēc būtības ieguldījumu fondi ir uzņēmumi jeb SIA, kas piesaista ieguldītāju naudu un ļauj tai nest peļņu.

Ieguldījumus fondos var veikt gan privātpersonas, gan uzņēmēji, kas vēlas palielināt sava kapitāla vērtību, turklāt apvienojoties vairākiem ieguldītājiem, samazinās riski, kā arī vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas izmaksas, rēķinot uz vienu ieguldītāju.

Iepriekš minētos fondus var iedalīt divās lielās grupās jeb kategorijās:

  • Slēgtajos ieguldījumu fonds – fondi, kuros ieguldījumus veic slēgts personu loks. Slēgtajos fondos parasti tiek emitēts (izdots) noteikts skaits fonda apliecību un vēlāk jaunas apliecības netiek emitētas, līdz ar to, personas kas vēlas iegādāties fonda apliecības to var izdarīt tikai tad, ja kāds no to īpašniekiem tās pārdos. Šo fondu vērtspapīri biezi tiek tirgoti biržās, un to cenas ir mainīgas.
  • Atvērtajos ieguldījumu fondos – fondi, kuros ieguldījumus var veikt jebkura persona. Atvērto fondu daļas iespējams iegādāties vai pārdot jebkurā brīdī, un tām ir fiksēta cena. Parasti atvērto ieguldījumu fondu pārvaldītājs iekasē komisijas maksu, līdz ar to fonda daļu pārdošanas cena mēdz būt zemāka, kā to iegādes cena. Šajos fondos iespējams ieguldīt arī nelielas naudas summas, līdz ar to tie ir daudz pieejamāki.

Ieguldījumu fondos, iespējams nopelnīt ievērojami vairāk, kā ar termiņnoguldījumu palīdzību, taču jāņem vērā, ka arī riski negūt peļņu vai zaudēt ieguldījuma daļu ir lielāki.

Ikvienam pastāv iespēja izvēlēties ieguldījumu fondu ar mazāku vai lielāku risku. Izvēloties konservatīvo ieguldījumu fondu riski samazināsies, taču arī iespējamā peļņa varētu būt mazāka, kā izvēloties aktīvo ieguldījumu fondu, kurā iespēja gūt lielu peļņu mijas ar lielu riska iespējamību. Vidusceļš ieguldījumu fondu plānu izvēlē, ir sabalansētais ieguldījumu fonds, kurā ieguldītā nauda tiks sadalīta riskantāku un mazāk riskantu vērtspapīru iegādei.

Ieguldījumu fondu apliecības piedāvā iegādāties vairākas Latvijā strādājošas komercbankas, tāpēc pirms ieguldījumu veikšanas būtu svarīgi salīdzināt banku vai citu iestāžu piedāvājumus, atrodot sev piemērotāko un izdevīgāko piedāvājumu. Jāņem vērā, ka katrs ieguldījumu fonds iekasē komisijas maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, tāpēc pirms ieguldījuma veikšanas, būtu svarīgi noskaidrot komisijas maksas apmērus un iepazīties ar citu nozīmīgu informāciju, piemēram, ieguldījumu politiku, ienākumu sadali un izmaksu, kā arī iespējamajiem riskiem.

Ieguldījumu fondi ir iespēja vairot savus brīvos līdzekļus bez liekas piepūles un ekonomikas zināšanām, jo visu darbu Jūsu vietā izdarīs izvēlētā fonda speciālisti.

Gūt informāciju par fondu piedāvājumiem un iespēju pieteikties uz bezmaksas konsultācijām iespējams te pat internetā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *