Devalvācija

Par naudas devalvāciju Latvijas kontekstā gandrīz ik dienu varēja dzirdēt pirms vairākiem gadiem, kad tā visai manāmi notika ar Latvijas iepriekšējo valūtu latu, taču šis ekonomikas jēdziens vienmēr ir aktuāls un ietekmē dažādas pasaules ekonomikas norises arī šobrīd, tāpēc, lai izprastu kaut vai daļu no tiem ekonomiskajiem procesiem, kas ik dienu norisinās Latvijā un pasaulē ir svarīgi apzināties, kas tad īsti ir devalvācija un kādu ietekmi tā rada.

Kas ir devalvācija?

Devalvācija ir kādas konkrētas valūtas vērtības samazināšanās pret piesaistes valūtu, kas parasti tiek veikta ar monetārās politikas lēmumu. Būtībā tas ir valūtas kursa kritums.

Valūtas devalvācijas rezultātā samazinās to preču vērtība, kas saražotas iekšzemē, taču sadārdzinās ārzemēs saražoto izejvielu, produktu un pakalpojumu vērtības. Laikā kad valūta piedzīvo devalvāciju, izdevīga kļūst preču eksportēšana, bet neizdevīga importēšana.

Šis process var būt izdevīgs lielām valstīm, piemēram, ASV, Ķīnai, Vācijai un citām, kuras pašas spēj sevi nodrošināt ar iekšzemē saražotām produktu izejvielām, produktiem un pakalpojumiem, kā arī eksportēt tos uz ārvalstīm. Samazinoties eksportējamo preču cenām ārvalstu valūtās, tām ir vieglāk konkurēt svešzemju tirgos, līdz ar to palielinās to pirktspēja.

Devalvācija Latvijā

Latvijas gadījumā valūtas devalvācija nav izdevīga, jo ļoti daudzas preces tiek importētas un eksporta īpatsvars nav pietiekams, taču jāņem vērā, ka pēc iestāšanās eiro zonā un eiro ieviešanas, Latvija ir pakļauta eiro kursa svārstībām, līdz ar to Latvijas ekonomiskie procesi ir cieši saistīti ar ekonomiskajiem procesiem visā eiro zonā.

Neilgu laiku atpakaļ strauji kritās eiro valūtas kurss salīdzinājumā pret ASV dolāra kursu, padarot to vērtības gandrīz vienlīdzīgas. Šādas valūtas kursu svārstības daļai Eiropas valstu radīja ekonomisku pacēlumu, jo tūristi no Amerikas Savienotajām Valstīm, kā ceļojumu galamērķi izvēlējās Eiropu, un tērēja naudu tūrisma un citiem pakalpojumiem. Šīs valūtas devalvācijas rezultātā ieguvumu guva arī Latvija.

Jārēķinās ar to, ka ne vienmēr valūtas devalvācija rada patīkamas sekas, piemēram, samazinoties valūtas vērtībai, pastāv iespēja, ka preču un pakalpojumu cenas varētu sadārdzināties, jo preču ražošanai nepieciešamās izejvielas tiek importētas, palielinās izmaksas par elektrību, kļūst dārgāki visi pakalpojumi, par kuriem jānorēķinās ārvalstu valūtās, tāpēc monetārās politikas veidošana un izvērtēšana ir ļoti atbildīgs process, kas var gan celt, gan arī graut valsts ekonomiku un tās turpmāku izaugsmi.

Kas atbild par monetāro politiku?

Eiropā par monetāro politiku atbild Eiropas Centrālās Bankas padome, taču pie mums par politikas ieviešanu atbildīga ir Latvijas Banka, kuras mājas lapā atrodama informācija par politikas virzieniem un stratēģiju, kā arī jaunākajiem lēmumiem un vēl cita svarīga informācija par sabiedrībai aktuāliem ar finansēm saistītiem jautājumiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *